De laatste jaren is de goudconsumptie enorm veranderd - GoudGoud

Ga naar de inhoud

De laatste jaren is de goudconsumptie enorm veranderd

Goudconsumptie
 
De laatste jaren is de goudconsumptie enorm aan veranderingen  onderhevig geweest. Dit komt door de toenemende welvaart in het Verre Oosten, maar ook omdat de Chinese overheid haar eerdere verbod op het bezit van goud heeft aangepast naar een beleid waarbij men het sparen van goud stimuleert.
  
Dit heeft nogal wat vraag veroorzaakt.
Ook enkele centrale banken hebben de laatste jaren fors ingekocht terwijl ook de goudvraag vanuit beleggers is toegenomen.
In 2010 bestond de helft van de vraag naar goud uit de vraag naar juwelen.

Juwelen:
In 2010 nam ten opzichte van 2009 de goudvraag in India met 69% toe tot 745,7 ton goud.
De vraag vanuit China nam tussen 2009 en 2010 toe met 14%. Het ging hier om een stijging van 377 tot 428 ton.
Opvallend  is dat de vraag naar gouden juwelen in Amerika 14% daalde in de jaren  2009 en 2010. In totaal daalde de vraag van 150 naar 128 ton. We zien  dus al dat Amerika ten opzichte van India en China niet veel meer  voorstelt in de juwelenmarkt.
In Rusland nam de vraag toe van 60 naar 67,5 ton.

Kijken we naar de vraag naar goud over de jaren 2005 tot 2010, dan kwam 57% voort vanuit de vraag naar  juwelen, 11% vanuit de industrie en 31% vanuit de vraag vanuit beleggers.
Over  dezelfde periode bezien kwam het aanbod voor 59% vanuit mijnproductie,  6% vanuit verkopen in de goudsector en 35% vanuit hergebruikt goud.

Terug naar de inhoud